Słowa kluczowe:

Uwagi do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Zgłosiliśmy uwagi do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Uwagi dotyczą głównie doprecyzowania sytuacji, w których świadczenie jest należne także cudzoziemcom oraz wyłączenia świadczeń z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z egzekucji komorniczej i administracyjnej.

Dyżury telefoniczne od 1-go lutego

Od 1-go lutego 2016 r. wznawiamy dyżury telefoniczne prawników w sprawach pieczy zastępczej – będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 15:00 – 17:00.

Zawieszenie dyżurów telefonicznych

Z przykrością informujemy, że od grudnia 2015 r. dyżury telefoniczne prawników w sprawach pieczy zastępczej będą zawieszone. Przepraszamy za niedogodności z tym związane i zapraszamy do kontaktu e-mailowego: rodziny@interwencjaprawna.pl.

Uwagi SIP do nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W związku ze zbliżającą się nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Stowarzyszenie przygotowało swoje uwagi i propozycje zmian w tejże. Przy okazji podjęliśmy się zaproponowania kompleksowych zmian dotyczących pieczy nad dziećmi cudzoziemskimi bez opieki.

Zmiana godzin dyżurów telefonicznych

Od listopada dyżury prawników przy infolinii nt. pieczy zastępczej będą odbywać się we wtorki w godzinach 11:00 – 16:00 i czwartki w godzinach 12:00 – 17:00.

Informacja od Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin zawodowych wielodzietnych o składaniu wniosków o przekształcenie w rodziny zawodowe lub rodzinne domy dziecka

Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny te mogą działać na podstawie przepisów dotychczasowych przez okres 3 lat. Nie jest wykluczone, że zapis ten ze względu na swoją nieprecyzyjność (podobna sytuacja, jak

Interpretacja MPiPS dotycząca art. 226 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/komunikaty/interpretacja-art-226-ust-2-i-4/

Komunikat MPiPS w sprawie rozwiązań dotyczących świadczeń, dodatków i wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym funkcjonującym przed 1 stycznia 2012 r.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/komunikaty/informacja-w-sprawie-rozwiazan-dotyczacych-swiadczen-dodatkow-i-wynagrodzen-przyslugujacych-rodzinom-zastepczym-funkcjonujacym-przed-1-stycznia-2012-r/

Informacja dla rodzin z Mazowsza oczekujących przysposobienia dziecka, których ośrodek adopcyjny został zamknięty w styczniu 2012 roku w związku z wejściem nowej ustawy

http://www.mcps.mazovia.pl/download/adopcjaNmaz.doc www.mcps.mazovia.pl

Uwaga, prosimy o uważne zapoznanie się z linkiem

Termin do określenia wysokości świadczenia dla rodziny zastępczej do końca tygodnia: http://kobieta.dziennik.pl/dziecko/artykuly/374292,swiadczenia-dla-rodzin-zastepczych-rodzice-musza-wybrac-swiadczenie-do-konca-tygodnia.html