Uwagi SIP do nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W związku ze zbliżającą się nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Stowarzyszenie przygotowało swoje uwagi i propozycje zmian w tejże. Przy okazji podjęliśmy się zaproponowania kompleksowych zmian dotyczących pieczy nad dziećmi cudzoziemskimi bez opieki.

Zapraszamy do zapoznania się!