Zamknięcie Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie

Z przykrością informujemy, że po wielu latach pracy, w ostatnim czasie wolontariackiej, nie możemy już dłużej utrzymać Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie. W związku z brakiem finansowania, a co za tym idzie, brakiem wykwalifikowanej kadry, działalność Sekcji Pomocy Dziecku i

Ruszyła rejestracja na IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

Kongres odbędzie się 22 czerwca 2016 w Warszawie.

Uwagi do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Zgłosiliśmy uwagi do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Uwagi dotyczą głównie doprecyzowania sytuacji, w których świadczenie jest należne także cudzoziemcom oraz wyłączenia świadczeń z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z egzekucji komorniczej i administracyjnej.

Dyżury telefoniczne od 1-go lutego

Od 1-go lutego 2016 r. wznawiamy dyżury telefoniczne prawników w sprawach pieczy zastępczej – będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 15:00 – 17:00.

Zawieszenie dyżurów telefonicznych

Z przykrością informujemy, że od grudnia 2015 r. dyżury telefoniczne prawników w sprawach pieczy zastępczej będą zawieszone. Przepraszamy za niedogodności z tym związane i zapraszamy do kontaktu e-mailowego: rodziny@interwencjaprawna.pl.

Dziś Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Dziś po raz pierwszy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, ustanowiony przez Sejm w 25 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Mamy nadzieję, że każdy dorosły będzie pamiętał nie tylko dziś, że każde dziecko to człowiek, który ma prawo do miłości

Godziny dyżurów telefonicznych

Od 1 lipca 2014 dyżury telefoniczne prawników w sprawach pieczy zastępczej obywać się będą we czwartki od godziny 12:00 do 17:00. W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy.

Ruszyła druga odsłona kampanii „Jestem mamy i taty”

Cierpię kiedy obrażasz moją mamę, ranisz mnie kiedy szydzisz z mojego taty – te słowa padają z ust dzieci, bohaterów spotu, promującego drugą odsłonę kampanii Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania go w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec nich.

Uwagi SIP do nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W związku ze zbliżającą się nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Stowarzyszenie przygotowało swoje uwagi i propozycje zmian w tejże. Przy okazji podjęliśmy się zaproponowania kompleksowych zmian dotyczących pieczy nad dziećmi cudzoziemskimi bez opieki.

Zmiana godzin dyżurów telefonicznych

Od listopada dyżury prawników przy infolinii nt. pieczy zastępczej będą odbywać się we wtorki w godzinach 11:00 – 16:00 i czwartki w godzinach 12:00 – 17:00.