Pytania i odpowiedzi

W ramach działu “Pytania i odpowiedzi” zapraszamy do lektury “Poradnika rodzicielstwa zastępczego”. Poradnik powstał w oparciu o nową ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wersję papierową zamawiać można od Dzieci Które Kochacie – Fundacji ARCHON+ (zamówienia przez stronę internetową rodzinawpotrzebie.org).

Poradnik rodzicielstwa zastępczego

Zawartość publikacji:

1. Formy opieki nad dzieckiem

1.1. Informacje podstawowe

1.2. Adopcja

1.3. Rodzinna piecza zastępcza

1.4. Instytucjonalna piecza zastępcza

2. Władza rodzicielska

2.1. Co to jest władza rodzicielska i komu przysługuje?

2.2. Kiedy i jak sąd może ingerować we władzę rodzicielską?

2.3. Asystenci rodziny i kuratorzy sądowi, czyli kto pomaga rodzinie?

2.4. Czy można przywrócić władzę rodzicielską?

3. Rodzinna piecza zastępcza

3.1. Rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej

3.2. Wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych, czyli kto może zostać rodziną zastępczą/RDD?

3.3. W jaki sposób dziecko trafi a do pieczy zastępczej?

3.4. Rodziny zawodowe i rodzinne domy dziecka

3.5. Uprawnienia i obowiązki rodzin zastępczych

3.6. Czy sprawujący pieczę zastępczą ma obowiązek pozwalać na kontakty dziecka z rodziną naturalną (rodzeństwem, rodzicami, dziadkami)?

3.7. Pomoc finansowa

3.8. Czy rodzinom zastępczym przysługują uprawnienia pracownicze?

3.9. Czy i jak można rozwiązać rodzinę zastępczą?

4. Przysposobienie, czyli adopcja dziecka

4.1. Co to jest przysposobienie?

4.2. Jakie są rodzaje przysposobienia?

4.3. Kto może przysposobić dziecko?

4.4. Kogo i na jakich zasadach można przysposobić?

4.5. Jak wygląda procedura adopcji w ośrodku adopcyjnym?

4.6. Jak wygląda procedura adopcji przed sądem opiekuńczym?

4.7. Czym różni się rodzina zastępcza od rodziny adopcyjnej?

4.8. Czy rodzina zastępcza możne adoptować dziecko,  które zostanie w niej umieszczone?

4.9. Czy przysposobienie można rozwiązać?

5. Jak wychować szczęśliwe i zdrowe dziecko?

6. Opowiadanie „Miłość to najpiękniejszy prezent”

7. Wiersze od Mamy

Wzory pism

  • Wniosek o wgląd w sytuację dziecka
  • Wniosek o ustanowienie rodziną zastępczą
  • Pozew o alimenty
  • Wniosek o pokrycie kosztów przyjęcia dziecka
  • Wniosek o podpisanie umowy na rodzinę zastępczą zawodową
  • Wniosek o przysposobienie dziecka

Tabele środków finansowych

Inne dofinansowania

 

Poradnik został sfinansowany przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Obywatel i Prawo VII”

logo-siplogo-pawlogo-obywatel-i-prawo