Słowa kluczowe:

Szkolenie w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodzinnej opieki zastępczej według programu “DRUGI DOM”

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne zaprasza rodziców zastępczych do udziału w szkoleniu w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodzinnej opieki zastępczej według programu “DRUGI DOM” Program jest przeznaczony dla rodziców zastępczych, którzy przeszli wstępne szkolenie (np. “Drugi Dom”, “Pride”, “Rodzina” itp.), mają już dzieci

Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza na Warsztatu Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców, którzy chcą podnieść swoje kompetencje wychowawcze i nauczyć się budowania lepszego kontaktu ze swoim nastoletnim dzieckiem. Grupa adresowana jest do rodziców, którzy chcą lepiej poznać samych siebie w roli rodzica oraz odkryć swoje rodzicielskie zasoby. Na

Szkolenie w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodzinnej opieki zastępczej

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej zaprasza rodziców zastępczych do udziału w szkoleniu w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodzinnej opieki zastępczejwedług programu “DRUGI DOM”. Program jest przeznaczony dla rodziców zastępczych, którzy przeszli wstępne szkolenie (np. “Drugi Dom”, “Pride”, “Rodzina” itp.), mają

Warsztaty dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Fundacja Ernst&Young zaprasza opiekunów w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na warsztaty: Moje osobiste zasoby jako rodzica zastępczego we wsparciu rozwoju dzieci w ROZ – 8 maja 2010 (sobota), godz. 10.00-17.00 Praca na własnych zasobach o charakterze superwizyjnym. Prowadzenie:

Szkolenie w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodzinnej opieki zastępczej według programu “DRUGI DOM”

Program jest przeznaczony dla rodziców zastępczych, którzy przeszli wstępne szkolenie (np. “Drugi Dom”, “Pride”, “Rodzina” itp.), mają już dzieci w opiece, widzą potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności oraz są gotowi do aktywnego i otwartego uczestniczenia w zajęciach. Udział jest bezpłatny,

Szkolenie Rodzin Zastępczych “Pomóż nam pomagać innym”

Powiślańska Fundacja Społeczna prowadzi szkolenia, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne z tematyki rodzicielstwa zastępczego. Zainteresowani zostaniem: rodziną zastępczą; pogotowiem rodzinnym; rodziną wielodzietną; lub założeniem rodzinnego domu dziecka /kliknij aby powiększyć/ mogą kontaktować się z Poradnią Rodzinną Powiślańskiej Fundacji Społecznej pod numerem