Informacje prawne

W dziale informacje prawne znajdą Państwo podstawowe wiadomości z zakresu rodzinnej opieki zastępczej.

Ponieważ najważniejsze w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną są dzieci, ich dobro jest podstawą jego istnienia i działania. O tym, jakie prawa przysługują dziecku w opiece zastępczej, mogą Państwo przeczytać w dziale prawa dziecka.

Nieodłącznie z prawami dziecka łączą się prawa i obowiązki rodziców. O ich podstawie w postaci władzy rodzicielskiej przeczytają Państwo w kolejnym dziale.

Najbardziej pożądanym dla dziecka jest stabilne i trwałe środowisko rodzinne. Takie środowisko zapewnia przysposobienie dziecka.

Jeśli jednak z jakichś powodów dziecko nie może być przysposobione, pierwszeństwo przypada rodzinnej opiece zastępczej.

 

W razie szczegółowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami.