Informacja dla rodzin z Mazowsza oczekujących przysposobienia dziecka, których ośrodek adopcyjny został zamknięty w styczniu 2012 roku w związku z wejściem nowej ustawy

www.mcps.mazovia.pl