Słowa kluczowe:

Zamknięcie Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie

Z przykrością informujemy, że po wielu latach pracy, w ostatnim czasie wolontariackiej, nie możemy już dłużej utrzymać Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie. W związku z brakiem finansowania, a co za tym idzie, brakiem wykwalifikowanej kadry, działalność Sekcji Pomocy Dziecku i

Ruszyła rejestracja na IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

Kongres odbędzie się 22 czerwca 2016 w Warszawie.

Dziś Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Dziś po raz pierwszy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, ustanowiony przez Sejm w 25 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Mamy nadzieję, że każdy dorosły będzie pamiętał nie tylko dziś, że każde dziecko to człowiek, który ma prawo do miłości

Ruszyła druga odsłona kampanii „Jestem mamy i taty”

Cierpię kiedy obrażasz moją mamę, ranisz mnie kiedy szydzisz z mojego taty – te słowa padają z ust dzieci, bohaterów spotu, promującego drugą odsłonę kampanii Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania go w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec nich.

Kampania REAGUJ. MASZ PRAWO

Stratuje kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „REAGUJ. MASZ PRAWO”. Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy osób dorosłych wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy względem nich.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu www.samodzielni.pl

W imieniu Fundacji Robinson Crusoe zapraszamy do odwiedzenia portalu www.samodzielni.pl który powstał z myślą o wychowankach usamodzielniających się z opieki zastępczej oraz osobom, które wychowankom mogą pomóc. Serdecznie zapraszamy na strony www.samodzielni.pl zarówno wszystkich, którzy pracują z usamodzielniającymi się wychowankami, jak i proszę o przekazanie

Zapraszamy na nową stronę Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Zapraszamy na nową stronę Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej: www.koalicja.org

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej wymogów formalnych upoważnienia do wydawania rozporządzeń

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji. Przepis ten traci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w

Zawiąż supełek! – prosi Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Rodziny i ich dzieci, a także opiekunowie zastępczy, nie mają siły tych grup zawodowych, których protest jest na tyle skuteczny, że rząd zmienia swoje decyzje. To tylko rodziny, które pogubiły się w życiu. To tylko dzieci, których głos nie jest

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim opiekunom zastępczym oraz osobom współpracującym w środowisku pieczy zastępczej życzymy mądrych ustawodawców, rozsądnych samorządowców, rozumnych i wykształconych sędziów oraz dużo miłości i uśmiechów ze strony podopiecznych.