Szkolenie w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodzinnej opieki zastępczej według programu “DRUGI DOM”

Program jest przeznaczony dla rodziców zastępczych, którzy przeszli
wstępne szkolenie (np. “Drugi Dom”, “Pride”, “Rodzina” itp.), mają już dzieci w opiece, widzą potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności oraz są gotowi do aktywnego i otwartego uczestniczenia w zajęciach.

Udział jest bezpłatny, program obejmuje 150 godzin zajęć warsztatowych, zajęcia będą się odbywały w małym
ośrodku szkoleniowym pod Warszawą. Ilość miejsc ograniczona. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest decyzja obojga rodziców o wspólnym w nim udziale.

Rodziny zainteresowane udziałem w proponowanym szkoleniu proszone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszenia i przesłanie go na adres Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej (ul. Tamka 38, lok. 704, 00-355 Warszawa, tel./fax (022) 556 27 24, e-mail: biuro@frs.pl).

Spotkania informacyjne odbędą się w Warszawie, w dniach 4 i 11 lipca 2009 r. w godz. 11:00-14:00. Prosimy o informację (w karcie zgłoszenia), w którym z tych terminów chcecie Państwo wziąć udział w spotkaniu.

program szkolenia (77KB)

karta zgłoszeniowa (65KB), wersja .doc (36KB)