Archiwum treści opublikowanych 25 stycznia 2012

Komunikat MPiPS w sprawie rozwiązań dotyczących świadczeń, dodatków i wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym funkcjonującym przed 1 stycznia 2012 r.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/komunikaty/informacja-w-sprawie-rozwiazan-dotyczacych-swiadczen-dodatkow-i-wynagrodzen-przyslugujacych-rodzinom-zastepczym-funkcjonujacym-przed-1-stycznia-2012-r/