Zamknięcie Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie

Z przykrością informujemy, że po wielu latach pracy, w ostatnim czasie wolontariackiej, nie możemy już dłużej utrzymać Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie. W związku z brakiem finansowania, a co za tym idzie, brakiem wykwalifikowanej kadry, działalność Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie od początku 2018 roku została zamknięta.