Szkolenie w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodzinnej opieki zastępczej

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej zaprasza rodziców zastępczych do udziału w szkoleniu w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodzinnej opieki zastępczejwedług programu “DRUGI DOM”.

Program jest przeznaczony dla rodziców zastępczych, którzy przeszli wstępne szkolenie (np. “Drugi Dom”, “Pride”, “Rodzina” itp.), mają już dzieci w opiece, widzą potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności oraz są gotowi do aktywnego i otwartego uczestniczenia w zajęciach. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest decyzja obojga rodziców o wspólnym w nim udziale.

Program obejmuje 154 godziny zajęć warsztatowych i obejmuje następujące formy szkolenia:

  1. spotkanie informacyjne 4 godz. (13.06.2010)
  2. trening integracyjny 30 godz. (26-29.08.2010)
  3. nawiązywanie kontaktu z dzieckiem 20 godz. (17-19.09.2010)
  4. podstawowe reguły i relacje w rodzinie zastępczej 20 godz. (01-03.10.2010)
  5. funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece 20 godz. (12-14.11.2010)
  6. relacje z rodziną naturalną dziecka 20 godz. (17-19.12.2010)
  7. przygotowanie do samodzielności dziecka 20 godz. (styczeń 2011)
  8. kryzysy w rodzinie zastępczej 20 godz. (luty 2011)

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Jego uczestnicy ponoszą tylko koszty przejazdów i wyżywienia. Zajęcia będą się odbywały w małym ośrodku szkoleniowym pod Warszawą. Prosimy rodziny zainteresowane udziałem w proponowanym szkoleniu o wypełnienie załączonego formularza zgłoszenia i przesłanie go na adres Federacji (podany niżej) do dnia 10.06.2010 r.. Liczba miejsc ograniczona.

więcej informacji:

program szkolenia (pdf, 145KB)

karta zgłoszenia (pdf, 85KB) – wypełnioną należy odesłać na adres: Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej, 00-355 Warszawa, ul. Tamka 38, lok. 704