Szkolenie w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodzinnej opieki zastępczej według programu “DRUGI DOM”

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne zaprasza rodziców zastępczych do udziału w szkoleniu w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodzinnej opieki zastępczej według programu “DRUGI DOM”

Program jest przeznaczony dla rodziców zastępczych, którzy przeszli wstępne szkolenie (np. “Drugi Dom”, “Pride”, “Rodzina” itp.), mają już dzieci w opiece, widzą potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności oraz są gotowi do aktywnego i otwartego uczestniczenia w zajęciach. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest decyzja obojga rodziców o wspólnym w nim udziale.

Program obejmuje 150 godzin zajęć warsztatowych i obejmuje następujące formy szkolenia:

  1. spotkanie informacyjne – 4 godz. (15.05.2011)
  2. trening integracyjny – 30 godz. (16-19.06.2011)
  3. nawiązywanie kontaktu z dzieckiem – 20 godz. (2-4.09.2011)
  4. podstawowe reguły i relacje w rodzinie zastępczej – 20 godz. (23-24.09.2011)
  5. funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 20 godz. (7-9.10.2011)
  6. relacje z rodziną naturalną dziecka – 20 godz. (25-27.11.2011)
  7. przygotowanie do samodzielności dziecka – 20 godz. (16-18.12.2011)
  8. kryzysy w rodzinie zastępczej – 20 godz. (styczeń 2012)

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Jego uczestnicy ponoszą tylko koszty przejazdów i wyżywienia. Zajęcia będą się odbywały w małym ośrodku szkoleniowym pod Warszawą. Prosimy rodziny zainteresowane udziałem w proponowanym szkoleniu o wypełnienie załączonego formularza zgłoszenia i przesłanie go na adres Towarzystwa do dnia 30 kwietnia 2011 r. Liczba miejsc ograniczona.

więcej informacji:
program szkolenia (pdf 64.1KB)
karta zgłoszenia plik .pdf (58KB), plik .odt (13KB), plik .doc (36KB)