Ruszyła rejestracja na IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

Kongres odbędzie się 22 czerwca 2016 w Warszawie. Jest corocznym wydarzeniem, okazją do debaty nad rodzicielstwem zastępczym, pogłębieniem wiedzy w tym zakresie dzięki wystąpieniom polskich i zagranicznych ekspertów, platformą do wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji.

Nad tegorocznym Kongresem objęły patronat: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent m.st. Warszawy i Związek Powiatów Polskich. Więcej o Kongresie http://www.koalicja.org/dzialania/iv-kongres-rodzicielstwa-zastepczego/