Od 24.06 zmiana dyżurów na infolinii o pieczy zastępczej!

Dyżury będą się odbywać we wtorki od godziny 11:30 do 16:30 oraz w czwartki od godziny 15:00 do godziny 20:00. Zapraszamy też do kontaktu e-mailowego codziennie!

Kampania REAGUJ. MASZ PRAWO

Stratuje kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „REAGUJ. MASZ PRAWO”. Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy osób dorosłych wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy względem nich.

Od 4 marca 2013 r. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zmienia siedzibę

Od 4 marca 2013 r. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zmienia siedzibę! W związku z przeprowadzką od 25 lutego 2013 r. do 1 marca 2013 r. biuro będzie nieczynne.   Nasz nowy adres: ul. Siedmiogrodzka 5/51 01-204 Warszawa Więcej informacji na stronie

Dyżury prawników ds. rodzicielstwa zastępczego

Informujemy, że dyżury prawników ds. rodzicielstwa zastępczego odbywać się będą pod numerem 22 625 76 40 we wtorki od 12 do 16 oraz w piątki od 16 do 20.

Informacja od Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin zawodowych wielodzietnych o składaniu wniosków o przekształcenie w rodziny zawodowe lub rodzinne domy dziecka

Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny te mogą działać na podstawie przepisów dotychczasowych przez okres 3 lat. Nie jest wykluczone, że zapis ten ze względu na swoją nieprecyzyjność (podobna sytuacja, jak

Interpretacja MPiPS dotycząca art. 226 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/komunikaty/interpretacja-art-226-ust-2-i-4/

Komunikat MPiPS w sprawie rozwiązań dotyczących świadczeń, dodatków i wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym funkcjonującym przed 1 stycznia 2012 r.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/komunikaty/informacja-w-sprawie-rozwiazan-dotyczacych-swiadczen-dodatkow-i-wynagrodzen-przyslugujacych-rodzinom-zastepczym-funkcjonujacym-przed-1-stycznia-2012-r/

Zawieszenie działalności

Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie zawiesiła swoją działalność. Prawnicy wolontarystycznie w miarę możliwości odpisują na e-maile wysłane na adres: rodziny@interwencjaprawna.pl.

Informacja dla rodzin z Mazowsza oczekujących przysposobienia dziecka, których ośrodek adopcyjny został zamknięty w styczniu 2012 roku w związku z wejściem nowej ustawy

http://www.mcps.mazovia.pl/download/adopcjaNmaz.doc www.mcps.mazovia.pl

Uwaga, prosimy o uważne zapoznanie się z linkiem

Termin do określenia wysokości świadczenia dla rodziny zastępczej do końca tygodnia: http://kobieta.dziennik.pl/dziecko/artykuly/374292,swiadczenia-dla-rodzin-zastepczych-rodzice-musza-wybrac-swiadczenie-do-konca-tygodnia.html