Archiwum treści opublikowanych 6 lutego 2012

Informacja od Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin zawodowych wielodzietnych o składaniu wniosków o przekształcenie w rodziny zawodowe lub rodzinne domy dziecka

Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny te mogą działać na podstawie przepisów dotychczasowych przez okres 3 lat. Nie jest wykluczone, że zapis ten ze względu na swoją nieprecyzyjność (podobna sytuacja, jak

Interpretacja MPiPS dotycząca art. 226 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/komunikaty/interpretacja-art-226-ust-2-i-4/